Com a alcaldessa de Figueres, parlo sovint de la forta identitat comercial, cultural i turística de la ciutat. No obstant això, constato amb realisme el profund canvi social dels últims quinze anys. I el realisme em porta a afrontar els llums vermells que s’encenen en l’àmbit social.

Resumiré els resultats de La radiografia de la pobresa […]