Figueres és com és gràcies a l’entramat dels seus barris. Els nostres barris, cadascun amb les seves característiques i les seves particularitats i també, cal dir-ho, amb la seva problemàtica diferent i les seves necessitats, fan de Figueres la ciutat que és.

Des de l’Ajuntament, ens interessa saber què s’hi cou, què en pensen els seus habitants, quines millores hi cal fer. Afortunadament, la gent dels barris de Figueres és molt activa: hi tenim associacions veïnals, que els dinamitzen i hi potencien la identitat, i des de l’Ajuntament recolzem aquests moviments de cohesió i som sensibles a les seves demandes, perquè aquesta informació, juntament amb altres dades, les que recullen les diferents àrees municipals o jo mateixa, a peu de carrer, ens ajuden a entendre les necessitats de cada zona.

Els nostres esforços han d’incidir en cada barri per millorar aquells aspectes més febles, perquè el nostre objectiu és aconseguir una ciutat més equitativa, sense espais obscurs en el mapa. Sabem que el  centre de Figueres és molt diferent dels barris, i que cada barri és diferent dels altres. Cada barri és fruit de la seva història, de com s’ha anat construïnt, de com ha anat creixent a base dels veïns i veïnes que hi han anat a viure al llarg de tots aquests anys, en què Figueres ha passat de tenir poc més de trenta mil habitants als quaranta-sis mil que som ara.

Per això, des del govern de l’Ajuntament pensem i portem a terme accions concretes i diferenciades per a cada barri que van destinades a cobrir les necessitats específiques de cada zona: horts urbans a la Marca de l’Ham, casals per a famílies amb poc recursos als barris de Sant Joan i la Marca de l’Ham, o activitats i cursos programats als centres cívics de cada barri i moltes altres.

Sabem que és necessària una visió global que sigui capaç de focalitzar quan calgui sobre qualsevol punt del plànol figuerenc, que reparteixi els serveis al llarg de tota la seva extensió, que atengui les necessitats dels qui viuen en un o un altre sector sense que cap d’ells hagi de passar per davant dels altres.

A nosaltres com a Ajuntament ens agrada treballar la transversalitat. Creiem fermament en les polítiques que s’ocupen amb igual intensitat de qualsevol punt de l’estructura urbana però diferenciant i atenent les necessitats de cada zona. Ens cal ser capaços de discernir on cal esponjar, urbanitzar amb racionalitat, dotar de més serveis o evitar trencaments urbanístics, perquè és tan important que cada sector conservi la seva personalitat com que Figueres esdevingui una ciutat fluïda i sense greuges comparatius entre els barris que la integren.